Voor permanent opgestelde installaties is het noodzakelijk om periodiek onderhoud uit te voeren. Dit verlengt de levensduur, verlaagt het energieverbruik en zorgt voor een gegarandeerd stabiel klimaat of optimaal proces. Voor het effectief uitvoeren van dit onderhoud kan het noodzakelijk zijn dat de permanente installatie tijdelijk uitgeschakeld wordt. Indien hierbij echter sprake is van kritische omstandigheden kan het wenselijk zijn om een tijdelijke oplossing in te zetten.
Bij gepland onderhoud
Bij revisies en geplande reperaties
Complete back-up installatie
Zekerheid voor kritische situaties

Verhuuroplossingen voor gepland onderhoud

Recool verzorgt projectmatige oplossingen voor gepland onderhoud aan vaste installaties. Hierbij zijn tal van mogelijkheden denkbaar. Zo kan de tijdelijke installatie dienen als volledige vervanging van de bestaande installatie, maar is het ook mogelijk om een back-up installatie te plaatsen waarop snel overgeschakeld kan worden indien het onderhoud langer duurt dan voorzien.

Verhuuroplossingen bij geplande reparaties of bij revisies

Naast gepland onderhoud kan uitschakeling van het complete systeem ook noodzakelijk zijn bij geplande reparaties of revisies van bestaande installaties. Vanwege het planmatige karakter van deze werkzaamheden, kunnen ook voor deze situaties projectmatige huuroplossingen ingezet worden. Door toepassing van de huuroplossing kunnen de geplande werkzaamheden uitgevoerd worden zonder sterk afwijkende ruimte- of procestemperaturen.

Ontzorging en advies

Naast de benodigde huurinstallatie verzorgt Recool alle toebehoren om een tijdelijke installatie aan te sluiten op het bestaande systeem. Doordat de meeste werkzaamheden reeds van tevoren gepland zijn, is de huurperiode veelal kort tot middellang, waarbij zowel plaatsing als demontage in onderling overleg gepland kan worden. Uiteraard denkt ons team van commercieel en technisch adviseurs graag met u mee bij het vinden van een geschikte oplossing.

Deel dit bericht
Recool is een ervaren speler in de branche Onze referenties
Heeft u vragen over onze diensten of producten? Neem contact op Nieuwsbrief Linkedin