Referenties - Chillers - Betonkoeling Drontermeer Spoortunnel

Betonkoeling Drontermeer Spoortunnel

De Drontermeertunnel is een Nederlandse Spoortunnel tussen Dronten en Kampen en maakt onderdeel uit van de Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle.

Dankzij de Hanzelijn is de reistijd tussen Zwolle en Lelystad teruggebracht naar een half uur. Tevens zorgt de spoorlijn voor een verbeterde verbinding tussen de Randstad en het noorden van Nederland.

Ontwerp en realisatie
De realisatie van de Drontermeertunnel vormde het eerste onderdeel van de Hanzelijn en oplevering heeft plaats gevonden in 2009. Gedurende de bouw van de tunnel is iedere week 25 meter tunnel gebouwd, waarbij de betreffende bouwsectie voorzien werd van een betonnen vloer, wanden en dak. In totaal is ruim 70.000 m³ beton gebruikt voor de realisatie van de Drontermeertunnel.

Toepassing Betonkoeling

Vanwege de tijdsdruk en grote hoeveelheden beton die wekelijks gestort dienden te worden is gedurende het gehele bouwtraject gebruik gemaakt van betonkoeling. Recool heeft hiervoor de betonkoelinstallatie geleverd.

Bij de betonkoeling werd gebruik gemaakt van in de betonbewapening meegelegde vloeistofslangen. Na het storten van het beton werd per sectie betonkoeling toegepast, waardoor de hoog oplopende temperatuur vlak na het storten beperkt werd en waardoor de temperatuur van het beton ook gedurende de uithardingsfase stabiel gehouden werd.

Door de toepassing van de betonkoelinstallatie van Recool heeft realisatie van de Drontermeertunnel tussen Dronten en Kampen binnen de gestelde tijd plaats gevonden.


 

Nieuws
News
Update coronavirus
Sinds zondag 15 maart zijn door de overheid Lees verder
Koeling tijdens het onderhoud aan uw klimaatinstallatie?
Recool heeft de oplossing Lees verder
Verhuurrooftops voor tijdelijke koeling van grote ruimtes
van 8 tot en met 108 kW Lees verder

NVKL Vianorm VCA