Recool - Disclaimer

E-mail disclaimer Recool BV (Nederlands)
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. De informatie verzonden in dit e-mail bericht (inclusief bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.  Op alle rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Recool BV van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden. Tevens kunt u deze vinden onder voorwaarden op onze website. Recool BV sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Recool BV garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s met als doel het overbrengen van virussen.

E-mail disclaimer Recool BV (English)
This message (including attachments) contains confidential information and is intended only for the individual named, and those provided permission to read this message by the addressee. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. The Recool BV terms and conditions are applicable to all legal relations, offers and agreements, excluding all other conditions. These terms and conditions can be sent to you directly free of charge.  E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Recool BV therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.
Nieuws
News
Update coronavirus
Sinds zondag 15 maart zijn door de overheid Lees verder
Koeling tijdens het onderhoud aan uw klimaatinstallatie?
Recool heeft de oplossing Lees verder
Verhuurrooftops voor tijdelijke koeling van grote ruimtes
van 8 tot en met 108 kW Lees verder

NVKL Vianorm VCA